Soft Touch Feilen

Feile Black Panther

Körnung 100/180

ab 50 Stück 

Feile Black Panther Bumerang

Körnung 100/180
ab 50 Stück

Feile Schwarz Doppeldick

Körnung 100/180
ab 50 Stück

Feile Gold grob

Körnung 100/100

 

Feile Gold grob

Körnung 100/100

ab 50 Stück 

Feile Gold mittel

Körnung 240/240
 

Feile Gold mittel

Körnung 240/240
ab 50 Stück 

Feile Gold fein

Körnung 320/320
ab 50 Stück

Feile Mylar ROT grob

Körnung 80/80
ab 50 Stück

 

Feile Polarweiß

Körnung 100/180
ab 50 Stück 

Feile Polarweiß

Körnung 100/180